Startsida
Om BIL

Kontakt
Esefjorden Rundt
Medlemsinfo
Grupper
Historie
Styret
Tips oss
Anlegg

Belehalli
Stadion
Saurdal
Aktivitetar

Aktivitetsplan A-lag
Aktivitetar
Interaktivt

Lenker


  

Våre sponsorar


MedlemsinfoFoto:eirik thue

Her vil de finne satsane for medlemskontingent og treningsavgifter for 2016.

Desse satsene vart vedtekne på årsmøtet i april 2016.

Medlemskontingent:
Familie - kr. 700.-
Enkeltmedlem - kr. 300.-
Skuleelevar/born - kr. 300,-

Treningsavgift:

Vaksne: Kr. 700,-
Born 13 - 18 år: Kr. 700,-*
Born 6 - 12 år: Kr. 400,- 

Barneidrettskulen har organisert aktivitet for dei f.o.m 1. klasse, medan dei som går i barnehagen ikkje har organisert opplegg, kun leik. Dei som er under skulealder slepp å betale treningskontingent, men må vere medlemmar. 

*Alle som deltek i aldersbestemt fotball/handball betalar eit tillegg på kr. 500,- pr år.

*Alle som deltek i seniorfotball betalar eit tillegg på kr. 2000,- pr. år.   

Medlemskontigent og treningsavgift vert fakturert via Klubb Admin og mottakar er Buypass originator. Det er ikkje mogleg å betale direkte til klubben då dette ikkje vert registrert i Klubb Admin.
Produsert av gang Interaktiv 2005 • 4549851 besøk, sidan 18. juli 2005