Startsida
Om BIL

Kontakt
Esefjorden Rundt
Medlemsinfo
Grupper
Historie
Styret
Anlegg

Belehalli
Stadion
Saurdal
Aktivitetar

Aktivitetsplan A-lag
Aktivitetar
Interaktivt

Lenker


  

Våre sponsorar


MedlemsinfoFoto:eirik thue

Her vil de finne satsane for medlemskontingent og treningsavgifter for 2019.

Desse satsene vart vedtekne på årsmøtet i mars 2019

Medlemskontingent:
Familie - kr. 600.-
Enkeltmedlem - kr. 300.-
Skuleelevar/born - kr. 300,-

Treningsavgift:

Vaksne: Kr. 700,-
Born 13 - 18 år: Kr. 700,-*
Born 6 - 12 år: Kr. 400,- 

Barneidrettskulen har organisert aktivitet for dei f.o.m 1. klasse, medan dei som går i barnehagen ikkje har organisert opplegg, kun leik. Dei som er under skulealder slepp å betale treningskontingent, men må vere medlemmar. 

*Alle som deltek i aldersbestemt fotball/handball med seriespel betalar eit tillegg på kr. 500,- grunna høgare kostnader til reise/dommarhonorar .

*Alle som deltek i seniorfotball betalar eit tillegg på kr. 2000,- pr. år grunna høgare kostnader til reiser/dommarhonorar. Dette vert fakturert pr. halvår. Total pris for å delta vert då kr. 3000, der 300 er medlemskontingent og kr. 2700 er treningssvgift. 

Medlemskontigent og treningsavgift vert fakturert via Klubb Admin og mottakar er Buypass originator. Det er ikkje mogleg å betale direkte til klubben då dette ikkje vert registrert i Klubb Admin.
Produsert av gang Interaktiv 2005 • 4802552 besøk, sidan 18. juli 2005