Startsida
Om BIL

Kontakt
Esefjorden Rundt
Medlemsinfo
Grupper
Historie
Styret
Anlegg

Belehalli
Stadion
Saurdal
Aktivitetar

Aktivitetsplan A-lag
Aktivitetar
Interaktivt

Lenker


  

Våre sponsorar


Ny ordning i idrettsskulen


Her kjem ei lita orientering om forsøksordning med idrettsskulen.

Elevane på idrettslinja ved Sygna vidaregåande skule har trong for praksis. Balestrand kommune har i dag SFO-tilbod for elevar i 1.-4. klasse. I vedtektene for SFO er det framheva at ein ynskjer ei integrering av kulturskule og idrettsskule i SFO-tilbodet.

Balestrand Idrettslag driftar idrettsskulen for borna i 1.-4. klasse. Tilbodet er i dag frå etter haustferien og fram til påske, og det skjer på ettermiddagstid. Det er ynskjeleg frå BIL om at dette kan integrerast i SFO-tilbodet.

Som ei prøveordning vil det bli gjeve fylgjande tilbod:

Frå veke 10-19 (etter vinterferien og til om lag 1. mai) vil det kvar onsdag bli tilbod om idrettsskule i tida 1220 - 1340.

Idrettsskulen vil bli leia av minimum to elevar ved Sygna si idrettslinje, og læraren deira. Dei borna som har SFO-tilbod, vil som elles bli fylgd til bussen etter idrettsskulen.

Borna til få utdelt ein aktivitetsplan for denne perioden.

Betalinga vert kr 21,- pr. time, det vil seie kr. 42,- pr. veke.

Dei som har nytta seg av BIL sin idrettsskule i haust og fram til vinterferien, vil få tilsendt giro med treningsavgift på kr. 200,-. (Full sesong er kr. 350,-).

Vi gjer merksam på at idrettsskulen på tysdagane etter dette går ut.

Vi er avhengig av at alle borna som vil vere med på idrettsskuletilbodet i SFO-tida melder seg på, òg dei som har tidlegare har vore påmelde til idrettsskulen.

Om det er noko du lurer på, så ta kontakt med leiar i BIL, Kjetil Nesse, på telefon 41248253.Skrive av: Kari Rønnstad (11.02.09 - 16:19)
: : : attende til startsidaProdusert av gang Interaktiv 2005 • 4821048 besøk, sidan 18. juli 2005