Startsida
Om BIL

Kontakt
Esefjorden Rundt
Medlemsinfo
Grupper
Historie
Styret
Anlegg

Belehalli
Stadion
Saurdal
Aktivitetar

Aktivitetsplan A-lag
Aktivitetar
Interaktivt

Lenker


  

Våre sponsorar


Hallplan lagt ut
Foto:jarle

Hallplanen er lagt ut og er å finne under Belehalli i venstremenyen.

 

Hallplanen er som vanleg eit puslespel. Vi har prioritert dei aktivitetane som må vere inne i hallen. Elles har vi prøvd å tilpasse tider som passer for trenarar og instruktørar og også så langt vi har klart prøvd å unngå at ativitetar vert lagt samtidig med andre aktivitetar for same aldersgruppe (t.d at Baluba og idrettsskulen ikke er på same dag). Sjølv om mykje er falt på på plass kan det framleis bli mindre justeringar.

Det er framleis noko tid som ikkje er nytta, og som fotballen kan disponere. Reknar med at mange vil trene inne før Førde Cup. Trenarkoordinator Geir samordnar dette. Gjer merksam på at helgane stort sett er ledige!

Når det gjeld kva tid dei einskilde gruppene/ativitetane kjem i gang er det berre å følge med. Mange har allereie sett i gang. Det gjeld handball for damer og gutar, aerobic og volleyball for vaksne.Skrive av: Arne Abrahamsen (16.10.08 - 22:42)
: : : attende til startsidaProdusert av gang Interaktiv 2005 • 4721973 besøk, sidan 18. juli 2005