Startsida
Om BIL

Kontakt
Esefjorden Rundt
Medlemsinfo
Grupper
Historie
Styret
Anlegg

Belehalli
Stadion
Saurdal
Aktivitetar

Aktivitetsplan A-lag
Aktivitetar
Interaktivt

Lenker


  

Våre sponsorar


Trenarkoordinator
Foto:jarle

Balestrand idrettslag har fått trenarkoordinator

 

Balestrand idrettslag har det siste året jobba med å få på plass ein
trenarkoordinator og på siste styremøte i idrettslaget vart Geir Harkjerr
tilsett.

Trenarkoordinator skal blant anna ha ansvar for å;
- Fylgje opp trenarane gjennom:
- Trenarforum.
- Råd og rettleiing til kvar einskild trenar i høve retningsliner, treningsinnhald, mengde, hospitering og   liknande, samt vere samtalepartnar for trenarane dersom det er trong for det.
- Observasjon av treningar og kampar og gje tilbakemelding til trenarane.


Stimulere til trenarutdanning.Vere leiar av trenarforum og sørgje for at det jamleg vert avhelde møte i dette forumet.


Søke å la trenarane hospitere på andre lag internt i klubben.


Vere med å skape eit samspel mellom klubben sine trenarar, spelarar og foreldregrupper.


Vere kontaktperson mot krinsen ved utplukking av spelarar til fotballskular, sone- og krinslag.


Ha ansvar for å utarbeide og oppdatere utviklingsplan for klubben.Skrive av: jarle (23.01.08 - 22:07)
: : : attende til startsidaProdusert av gang Interaktiv 2005 • 4818462 besøk, sidan 18. juli 2005