Startsida
Om BIL

Kontakt
Esefjorden Rundt
Medlemsinfo
Grupper
Historie
Styret
Anlegg

Belehalli
Stadion
Saurdal
Aktivitetar

Aktivitetsplan A-lag
Aktivitetar
Interaktivt

Lenker


  

Våre sponsorar


Trening for A-laget i sommar, dvs senior herre.


I år som i 2005 vert det trena til faste tider tre gonger i veka. Mandag, onsdag og fredag kl. 18.00. Unnataket er fredag 30.06.06 då trenar me kl. 19.00.


I utgangspunktet er desse treningane opne for alle som ønskjer det. Imidlertid så kan det hende at me vert for mange på trening, og då må ein sjølvsagt prioritere kven som får vere med.

Skulle me vere så heldige som me var på mandag 26.06.06. at me vert meir enn 22 spelarar gjeld desse prioriteringane:

  • Spelarar som høyrer til A-laget og er aktuelle for kampar i haustsesongen.
  • Spelarar frå andre klubbar som held eit godt nivå.
  • Unge lovande spelarar frå BIL
  • Personar i BIL miljøet som ikkje spelar aktivt, men som likevel held eit godt nivå.
  • Andre mosjonistar.

Treningane vert lagt opp som reine kampøkter, dvs at ein spelar 11 mot 11 om det er høve til det.

PS! Det er lurt å varme opp før treningen startar då det ikkje vert noko felles oppvarming.

Det er lurt å varme opp før treningen startar då det ikkje vert noko felles oppvarming.

Reknar med at alle har forståing for desse prioriteringane og håpar at det ikkje skremmer folk frå å møte opp på trening.

 

 

Sveinung Alværn

- trenarSkrive av: Sveinung Alværn (28.06.06 - 14:40)
: : : attende til startsidaProdusert av gang Interaktiv 2005 • 4802570 besøk, sidan 18. juli 2005